Βαλάντης Μαυρίκης – Vocals

Dull Gas Valantis Profile Photo

V for Valantis! Ήρθε φουριόζος και γεμάτος ενέργεια να αναστατώσει το συγκρότημα από την 1η μέρα. Από τον Ιούνιο του 2019 έχει αναλάβει τον σημαντικό ρόλο που έχει κάθε frontman σε ένα ροκ συγκρότημα.